Opłaty za opiękęnad dziećmiwynoszą:

 Opłata
Czesne688 zł
Opłata za zajęcia dodatkowe120 zł
Zadatek za ostatni miesiąc uczęszczania dziecka do placówki500 zł
Wyżywienie19,90 zł/dzień
Wyżywienie dieta bezbiałkowa22,40 zł/dzień

W ciągu 3 dni od podpisania umowy Rodzic zobowiązany jest do wpłacenia zadatku za ostatni miesiąc uczęszczania dziecka do placówki.

OPŁATY DODATKOWE
Jeżeli dziecko nie zostanie odebrane przez Rodzica lub osobę upoważnioną do godziny 17:30 (zamknięcie placówki), za każdy rozpoczęty kwadrans, zostanie naliczona dodatkowa opłata w wysokości 50 zł.

child-1522870_640
services-2_section_01_1

Czesne

wraz z opłatą za zajęcia dodatkowe jest płatne z góry do 3 dnia każdego miesiąca

Wyżywienie

jest płatne z dołu do 3 dnia każdego miesiąca. Posiłki dostarcza firma B&G CATERING.