Opłaty za opiękęnad dziećmiwynoszą:

 Opłata
Czesne509.99 zł
Opłata za zajęcia dodatkowe90 zł
Opłata wpisowa390 zł
Wyżywienie16,00 zł/dzień
Wyżywienie dieta bezbiałkowa18,00 zł/dzień

 

W ciągu 3 dni od podpisania umowy Rodzic zobowiązany jest do wpłacenia zadatku za ostatni miesiąc uczęszczania dziecka do placówki.

OPŁATY DODATKOWE
Jeżeli dziecko nie zostanie odebrane przez Rodzica lub osobę upoważnioną do godziny 17:30 (zamknięcie placówki), za każdy rozpoczęty kwadrans, zostanie naliczona dodatkowa opłata w wysokości 50 zł.

child-1522870_640
services-2_section_01_1

Czesne

wraz z opłatą za zajęcia dodatkowe jest płatne z góry do 3 dnia każdego miesiąca

Wyżywienie

jest płatne z dołu do 3 dnia każdego miesiąca. Posiłki dostarcza firma B&G CATERING.